Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

                 
When the silence beckons,

And the day draws to a close,

When the light of your life sighs,

And love dies in your eyes,

Only then will I realise,

What you mean to me...
                 ~
  Άραγε είναι η αγάπη ικανή να σκοτώσει την αξιοπρέπεια;